पृष्ठभूमि हटाउने


पृष्ठभूमि हटाउने एपीआई


नमूना कोड

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

वा कागजात पढ्नुहोस्
गोपनीयता नीति सेवाका सर्तहरु हाम्रोबारे सम्पर्क

© 2022 BackgroundRemover.app

खुला स्रोत परियोजना द्वारा बनाइएको nadermx