លុបផ្ទៃខាងក្រោយ


API លុបផ្ទៃខាងក្រោយ


លេខកូដគំរូ

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

អានឯកសារ
គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម អំពី​ពួក​យើង ទំនាក់ទំនង

© 2022 BackgroundRemover.app

គម្រោង ប្រភពបើកចំហ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ nadermx