پاک کننده پس زمینه


API حذف کننده پس زمینه


کد نمونه

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

یا مستندات را بخوانید
سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط استفاده از خدمات درباره ما مخاطب

© 2022 BackgroundRemover.app

یک پروژه منبع باز ساخته شده توسط nadermx